دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1زائرمیریستایش مهندسي متالورژي و موادکارشناسی ارشد
2زاجیزهرا سعدون زاجی تاريخکارشناسی ارشد
3زاده بیرجندیسحر مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://sa.zadehbirjandi.student.um.ac.ir
4زارعسمانه علوم اقتصاديکارشناسی ارشد
5زارعحسین زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://h_zare.student.um.ac.ir
6زارعمژگان زمين شناسيدکتری (Ph.D)http://mojgan.zare.student.um.ac.ir
7زارعخدیجه علوم پايهدکتری (Ph.D)http://khadije.zare.student.um.ac.ir
8زارعمحمود مرتع و آبخيزداريکارشناسی ارشدhttp://mahmoodzare.student.um.ac.ir
9زارعملیحه مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://malihe.zare.student.um.ac.ir
10زارععاطفه مهندسي شيميکارشناسی ارشدhttp://zare.atefe.student.um.ac.ir
11زارع الیاتوالهام جغرافياکارشناسی ارشدhttp://el_za766.student.um.ac.ir
12زارع بیدکیعلی معارف اسلاميدکتری (Ph.D)
13زارع حسن ابادیمریم زيست شناسيدکتری (Ph.D)http://ma_za586.student.um.ac.ir
14زارع حقیقیمرضیه زمين شناسيکارشناسی ارشدhttp://m.zarehaghighi125.student.um.ac.ir
15زارع زادهمحبوبهمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)
16زارع زاده خیبریشیواروان شناسیدکتری (Ph.D)http://zarezadehkheibari.shiva.student.um.ac.ir
17زارع زردینیمرضیهفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد
18زارع سلطانیمحمدامین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://aminsoltani.student.um.ac.ir
19زارع قاطرگتورنسجاد مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
20زارع مهرجردیراحله علوم اجتماعيدکتری (Ph.D)