دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1دابعلیرضا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613023056
2داداش زادهداود معارف اسلاميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216117066
3دادخواهمهدیمدیریتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516703031
4دادخواهداود مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9526402018
5دادخواهمحبوبه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9016430108
6دادخواه کلاتهفاطمهمعماری (بین الملل)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9363999014
7دادفرمارال حسابداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313222037
8دادمندمحمد زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326517016
9دادمندفاطمهمدیریتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416224028
10دادمهرمجیدعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326243011
11دادورعلی پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513613054
12دادوراذین مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413419021
13دادورحلیامهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573722529
14دادوندعلی علوم داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9026504020
15دادگر نهرخلجیحامدعلوم دامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9266826023
16دادی گیومنصورزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166817228
17دارامهدخت مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513408113
18دارابیزهرا حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9213231143
19دارابیکوکب فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416908061
20دارابیعباس مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616411065