دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1دابعلیرضا مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9613023056
2داداش زادهداود معارف اسلاميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9216117066
3دادخواهمهدیمدیریتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516703031
4دادخواهمحبوبه مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9016430108
5دادخواه کلاتهفاطمهمعماری (بین الملل)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9363999014
6دادفرمارال حسابداريکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9313222037
7دادمندمحمد زراعت واصلاح نباتاتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326517016
8دادمندفاطمهمدیریتدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416224028
9دادمهرمجیدعلوم تربيتيدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9326243011
10دادورعلی پاتوبيولوژيکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513613054
11دادوراذین مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9413419021
12دادورحلیامهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9573722529
13دادوندعلی علوم داميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9026504020
14دادگر نهرخلجیحامدعلوم دامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9266826023
15دادی گیومنصورزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9166817228
16دارامهدخت مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9513408113
17دارابیزهرا حقوقکارشناسی ارشدhttp://student.um.ac.ir/~9213231143
18دارابیکوکب فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9416908061
19دارابیعباس مهندسي عمراندکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9616411065
20داراپورزینت شيميدکتری (Ph.D)http://student.um.ac.ir/~9516315053