دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ثابتشادی آمارکارشناسی ارشد
2ثابتمهسا زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
3ثابتنسترن زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
4ثابت امیریفریده ساداتزبان و ادبیات انگلیسی (آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
5ثابت بیرجندیمجتبی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://mojtaba_sabet.student.um.ac.ir
6ثابت بیرجندیاحسان فيزيكکارشناسی ارشدhttp://ehsan.sabetbirjandi.student.um.ac.ir
7ثابت سروستانیحسین شيميدکتری (Ph.D)http://h.sabet-sarvestani.student.um.ac.ir
8ثابت سروستانینسرینمهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://nasrin.sabetsarvestani.student.um.ac.ir
9ثابتینرگسعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://narges.sabeti.student.um.ac.ir
10ثابتی میبدجلال شيميکارشناسی ارشدhttp://jalal.sabetimybod.student.um.ac.ir
11ثابتی نوقابیزهرا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
12ثاقب تقی پورفاطمه مهندسي برقکارشناسی ارشد
13ثامریشقایق علوم پايهکارشناسی ارشد
14ثانویحمیده فيزيكکارشناسی ارشدhttp://hamideh.sanavi.student.um.ac.ir
15ثانیهادی زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://hadi.sani.student.um.ac.ir
16ثانی حیدریعلی رضااقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://a.sanisaniheidaryheidary.student.um.ac.ir
17ثبوتیمحمدجواد مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://javad.sobouti.student.um.ac.ir
18ثبوتیفاطمهمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
19ثجیلحامد جفات ثجیل علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
20ثروتی فریمانیعلی مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://al_se761.student.um.ac.ir