دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ثابتشادی آمارکارشناسی ارشد
2ثابتمهسا زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
3ثابتنسترن زبان انگلیسیکارشناسی ارشدhttp://sabet.nastaran.student.um.ac.ir
4ثابت اکبرزادهعلی مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشد
5ثابت بیرجندیمجتبی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://mojtaba_sabet.student.um.ac.ir
6ثابت سروستانینسرینمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://nasrin.sabetsarvestani.student.um.ac.ir
7ثابتی نوقابیزهرا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
8ثاقب تقی پورفاطمه مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.saghebtaghipour.student.um.ac.ir
9ثامریشقایق علوم پايهکارشناسی ارشد
10ثانویحمیده فيزيكکارشناسی ارشدhttp://hamideh.sanavi.student.um.ac.ir
11ثانیهادی زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://hadi.sani.student.um.ac.ir
12ثانی حیدریعلی رضااقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://a.sanisaniheidaryheidary.student.um.ac.ir
13ثبوتیمحمدجواد مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://javad.sobouti.student.um.ac.ir
14ثبوتیفاطمهمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
15ثجیلعلی جفات حقوقکارشناسی ارشدhttp://al_th706.student.um.ac.ir
16ثجیلحامد جفات علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
17ثریایسیدمحموداگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://sorayay.student.um.ac.ir
18ثقه الاسلامپریسافیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://parisa.saqatolislam.student.um.ac.ir
19ثلبیعلی مهندسي برقکارشناسی ارشد
20ثنائی زاهدپوریا فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد