دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ثابتشادی آمارکارشناسی ارشد
2ثابتمهسا زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشد
3ثابتنسترن زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://sabet.nastaran.student.um.ac.ir
4ثابت بیرجندیمجتبی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://mojtaba_sabet.student.um.ac.ir
5ثابت سروستانینسرینمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://nasrin.sabetsarvestani.student.um.ac.ir
6ثابتینرگسعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://narges.sabeti.student.um.ac.ir
7ثابتی نوقابیزهرا پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
8ثاقب تقی پورفاطمه مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://fatemeh.saghebtaghipour.student.um.ac.ir
9ثامریشقایق علوم پايهکارشناسی ارشد
10ثانویحمیده فيزيكکارشناسی ارشدhttp://hamideh.sanavi.student.um.ac.ir
11ثانیهادی زبان و ادبيات عربيدکتری (Ph.D)http://hadi.sani.student.um.ac.ir
12ثانی حیدریعلی رضااقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://a.sanisaniheidaryheidary.student.um.ac.ir
13ثبوتیمحمدجواد مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://javad.sobouti.student.um.ac.ir
14ثبوتیفاطمهمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
15ثجیلحامد جفات علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
16ثریایسیدمحموداگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://sorayay.student.um.ac.ir
17ثقه الاسلامپریسافیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشدhttp://parisa.saqatolislam.student.um.ac.ir
18ثلبیعلی مهندسي برقکارشناسی ارشد
19ثنائی زاهدپوریا فلسفه و حكمت اسلاميکارشناسی ارشد
20ثناگردربانیمحمدمجتبی مهندسي عمرانکارشناسی ارشدhttp://mojtaba.sanagardarbani.student.um.ac.ir