دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1باارادهطیبهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
2باانصاف ارومیهکیانا علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://k.baensaf.student.um.ac.ir
3باب الحکمیامیرحسین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)
4باب الحکمیامیرحسین مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://amir.babolhakami.student.um.ac.ir
5بابائیجوادجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ja_ba283.student.um.ac.ir
6بابائیمهسا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mahsa.babaee.student.um.ac.ir
7بابائیسمیرا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://samira.babaei.student.um.ac.ir
8بابااحمدی میلانیهادیزراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ha_ba340.student.um.ac.ir
9باباجان پورعزیزیمحمد مهندسي شيميکارشناسی ارشد
10بابادیامینعلوم تربیتیدکتری (Ph.D)http://am_ba351.student.um.ac.ir
11باباپورمرضیه مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://marziyeh96babapour.student.um.ac.ir
12باباپورسکهرضا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://reza.babapour.student.um.ac.ir
13باباپورعلی آبادیآزاده مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://azadeh.babapour.student.um.ac.ir
14باباپورچالکیابوالفضلعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
15باباکردیندا زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://ne_ba255.student.um.ac.ir
16باباگل تبارسماکوشراضیهمهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری (Ph.D)
17باباییمریم علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://maryam.babaee.student.um.ac.ir
18باباییامنهریاضی محضدکتری (Ph.D)http://am.babaee.student.um.ac.ir
19باباییتکتم شيميکارشناسی ارشد
20باباییهادی شيميکارشناسی ارشد