دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1باارادهطیبهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
2باانصاف ارومیهکیانا علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://k.baensaf.student.um.ac.ir
3باب الحکمیامیرحسین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://amir.babolhakam.student.um.ac.ir
4بابائیمهسا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mahsa.babaee.student.um.ac.ir
5بابائیسمیرا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://samira.babaei.student.um.ac.ir
6باباجان پورعزیزیمحمد مهندسي شيميکارشناسی ارشد
7باباپورمرضیه مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://marziyeh96babapour.student.um.ac.ir
8باباپورسکهرضا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://reza.babapour.student.um.ac.ir
9باباپورعلی آبادیآزاده مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://azadeh.babapour.student.um.ac.ir
10باباپورچالکیابوالفضلعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
11باباکردیندا زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://ne_ba255.student.um.ac.ir
12باباگل تبارسماکوشراضیهمهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://rgoltabar.student.um.ac.ir
13باباییمریم علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://maryam.babaee.student.um.ac.ir
14باباییامنهریاضی محضدکتری (Ph.D)http://am.babaee.student.um.ac.ir
15باباییتکتم شيميکارشناسی ارشد
16باباییهادی شيميکارشناسی ارشد
17باباییمحمد مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://mohammad.babaei.student.um.ac.ir
18بابایی زارچملیحه شيميدکتری (Ph.D)http://babaiezarch.malihe.student.um.ac.ir
19بابایی ملومهین تاريخکارشناسی ارشد
20بابایی چرمیمریم زيست شناسيکارشناسی ارشد