دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1باارادهطیبهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
2باانصاف ارومیهکیانا اقتصادکارشناسی ارشدhttp://k.baensaf.student.um.ac.ir
3باب الحکمیحانیه زيست شناسيکارشناسی ارشدhttp://babolhekami.hanieh.student.um.ac.ir
4باب الحکمیامیرحسین مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://amir.babolhakam.student.um.ac.ir
5بابائیمحمدجواد زمين شناسيکارشناسی ارشد
6بابائیسمیرا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://samira.babaei.student.um.ac.ir
7باباجان پورعزیزیمحمد مهندسي شيميکارشناسی ارشد
8بابازادهمحدثهفیزیولوژی ورزشیکارشناسی ارشد
9باباپورمرضیه مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://marziyeh96babapour.student.um.ac.ir
10باباپوراسلطخیعلیبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://al_ba693.student.um.ac.ir
11باباپورسکهرضا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://reza.babapour.student.um.ac.ir
12باباپورعلی آبادیآزاده مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://azadeh.babapour.student.um.ac.ir
13باباپورچالکیابوالفضلعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
14باباکردیندااگروتکنولوژیکارشناسی ارشدhttp://ne_ba255.student.um.ac.ir
15باباگل تبارسماکوشراضیهمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://rgoltabar.student.um.ac.ir
16باباییامنهریاضی محضدکتری (Ph.D)http://am.babaee.student.um.ac.ir
17باباییهادی شيميکارشناسی ارشد
18باباییتکتم شيميکارشناسی ارشدhttp://t.babaei1994.student.um.ac.ir
19بابایی زارچملیحه شيميدکتری (Ph.D)http://babaiezarch.malihe.student.um.ac.ir
20بابایی ساروییفاطمهعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشد