دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1باارادهطیبهعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
2باانصاف ارومیهکیانا علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://k.baensaf.student.um.ac.ir
3بابائیمهسا مهندسي مكانيكکارشناسی ارشدhttp://mahsa.babaee.student.um.ac.ir
4بابائیسمیرا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://samira.babaei.student.um.ac.ir
5بابااحمدی میلانیهادیزراعت و اصلاح نباتات ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ha_ba340.student.um.ac.ir
6باباجان پورعزیزیمحمد مهندسي شيميکارشناسی ارشد
7بابادیامینمطالعات برنامه ریزی درسیدکتری (Ph.D)http://am_ba351.student.um.ac.ir
8باباپورمرضیه مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://marziyeh96babapour.student.um.ac.ir
9باباپورسکهرضا مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://reza.babapour.student.um.ac.ir
10باباپورعلی آبادیآزاده مهندسي برقدکتری (Ph.D)http://azadeh.babapour.student.um.ac.ir
11باباپورچالکیابوالفضلعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
12باباکردیندا زراعت واصلاح نباتاتکارشناسی ارشدhttp://ne_ba255.student.um.ac.ir
13باباگل تبارسماکوشراضیهمهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://rgoltabar.student.um.ac.ir
14باباییمریم علوم اقتصاديکارشناسی ارشدhttp://maryam.babaee.student.um.ac.ir
15باباییامنهریاضی محضدکتری (Ph.D)http://am.babaee.student.um.ac.ir
16باباییتکتم شيميکارشناسی ارشد
17باباییهادی شيميکارشناسی ارشد
18باباییمحمد مهندسي برقکارشناسی ارشدhttp://mohammad.babaei.student.um.ac.ir
19بابایی زارچملیحه شيميدکتری (Ph.D)http://babaiezarch.malihe.student.um.ac.ir
20بابایی ملومهین تاريخکارشناسی ارشد