دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۷۴۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1اب یاریمرضیه فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
2ابابکری حاجی ابادملاقاسمرحمان زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
3ابادهاباذر مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://abazar.abadeh.student.um.ac.ir
4اباذریفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشد
5اباذریمحمدصالح شيميدکتری (Ph.D)
6اباذریانالهام مهندسي شيميدکتری (Ph.D)
7ابدارعباس شيميدکتری (Ph.D)
8ابدالی تکلوفرزینمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://farzin.ebdalitakalloo.student.um.ac.ir
9ابدانعلیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
10ابدیرعنا مهندسي برقکارشناسی ارشد
11ابدی کوشک مهدیناهید روانشناسيکارشناسی ارشد
12ابراری رومنجانمحرممدیریتکارشناسی ارشدhttp://mo.abraryroomenjan.student.um.ac.ir
13ابراری مقدممجید حقوقکارشناسی ارشد
14ابراهیم بای سلامیمحمدمهدی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
15ابراهیم خانیحامدمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Hamed.Ebrahimkhani.student.um.ac.ir
16ابراهیم زادهمجید محيط زيستکارشناسی ارشد
17ابراهیم زادهنجمه روانشناسيکارشناسی ارشد
18ابراهیم زادهملیحه مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)http://malihe.ebrahimzade.student.um.ac.ir
19ابراهیم زادهایمانمهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشد
20ابراهیم زادهمحمدجواد مهندسي مكانيكکارشناسی ارشد