دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۹۱۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ائین پرستسجادروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
2اب یاریمرضیه فلسفه و حكمت اسلاميدکتری (Ph.D)
3اباذریفاطمه علوم پايهکارشناسی ارشد
4اباذریمحمدصالح شيميدکتری (Ph.D)
5اباذریانالهام مهندسي شيميدکتری (Ph.D)
6ابتهاجیالهه زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
7ابدارعباس شيميدکتری (Ph.D)
8ابداریربابه اديان و عرفان تطبيقيدکتری (Ph.D)
9ابدانعلیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد
10ابدیرعنا مهندسي برقکارشناسی ارشد
11ابدی کوشک مهدیناهیدروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
12ابراهیمسمیر عبدالواحد موسی علوم قرآن و حديثکارشناسی ارشد
13ابراهیموائل عباس عبدالحسین مهندسي كامپيوترکارشناسی ارشدhttp://wa_ib382.student.um.ac.ir
14ابراهیم بای سلامیمحمدمهدی زبان و ادبيات فارسيکارشناسی ارشد
15ابراهیم خانیحامدمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Hamed.Ebrahimkhani.student.um.ac.ir
16ابراهیم زادهعلی علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشد
17ابراهیم زادهنجمهروانشناسی مشاوره و تربیتیکارشناسی ارشد
18ابراهیم زادهملیحه مهندسي متالورژي و مواددکتری (Ph.D)http://malihe.ebrahimzade.student.um.ac.ir
19ابراهیم زادهایمانمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشد
20ابراهیم زادهمهدیمهندسی کامپیوتر(آموزشهای الکترونیکی)کارشناسی ارشد