دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آب سالانمهدیعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
2آبیلالهه مهندسي شيميکارشناسی ارشد
3آذرمیسکینهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
4آذریمرتضی جغرافيادکتری (Ph.D)
5آرادمهرمحمدحسام حسابداريکارشناسی ارشدhttp://javad.khavari.student.um.ac.ir
6آرامش مفردزهرا زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
7آرمانوحید علوم سياسيکارشناسی ارشد
8آزادعبداله حسابداريدکتری (Ph.D)http://azad.abdollah.student.um.ac.ir
9آزادگان مهرمریمروان شناسیکارشناسی ارشد
10آزادی مقدممسعود مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://masoud.azadimoghaddam.student.um.ac.ir
11آسمان درهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://yaser.asemandoreh.student.um.ac.ir
12آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
13آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
14آقا محمد حسین تجریشیزهرافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
15آقائیحسنفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
16آقائی بناد کوکیمهدی مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://m_aghaee.student.um.ac.ir
17آقامحمدیبنفشهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://banafsheh.aghamohammadi.student.um.ac.ir
18آقاییمسعودرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ag70.student.um.ac.ir
19آل بودهزینب علی خضیر حقوقکارشناسی ارشد
20آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)