دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آئینیکیوانبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://ke.aeini.student.um.ac.ir
2آب سالانمهدیعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
3آبیلالهه مهندسي شيميکارشناسی ارشد
4آذرمحمد آصف مهندسي عمرانکارشناسی ارشد
5آذرمیسکینهمدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد
6آرادمهرمحمدحسام حسابداريکارشناسی ارشدhttp://javad.khavari.student.um.ac.ir
7آرمانوحید علوم سياسيکارشناسی ارشد
8آزادعبداله حسابداريدکتری (Ph.D)http://azad.abdollah.student.um.ac.ir
9آزادی مقدممسعود مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://masoud.azadimoghaddam.student.um.ac.ir
10آسمان درهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://yaser.asemandoreh.student.um.ac.ir
11آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
12آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
13آقا محمد حسین تجریشیزهرافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
14آقائیحسنفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
15آقائی بناد کوکیمهدی مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://m_aghaee.student.um.ac.ir
16آقامحمدیبنفشهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://banafsheh.aghamohammadi.student.um.ac.ir
17آقاییمسعودرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ag70.student.um.ac.ir
18آل بودهزینب علی خضیر حقوقکارشناسی ارشد
19آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://majidjabbarsaadan.alothman.student.um.ac.ir
20آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://majidjabbarsaadan.alothman.student.um.ac.ir