دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آب سالانمهدیعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
2آبیلالهه مهندسي شيميکارشناسی ارشد
3آدینههادیمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://adineh.student.um.ac.ir
4آذرمیسکینهعلوم تربیتیکارشناسی ارشد
5آرامش مفردزهرا زبان و ادبيات عربيکارشناسی ارشد
6آرمانوحید علوم سياسيکارشناسی ارشد
7آزادعبداله حسابداريدکتری (Ph.D)http://azad.abdollah.student.um.ac.ir
8آزادگان مهرمریم روانشناسيکارشناسی ارشد
9آزادی مقدممسعود مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)http://masoud.azadimoghaddam.student.um.ac.ir
10آسمان درهیاسرمدیریتدکتری (Ph.D)http://yaser.asemandoreh.student.um.ac.ir
11آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
12آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
13آقا حسینی دهاقانیمحمدحسن معارف اسلاميدکتری (Ph.D)http://mo_ag149.student.um.ac.ir
14آقا محمد حسین تجریشیزهرافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
15آقائیحسنفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
16آقائی بناد کوکیمهدی مهندسي كامپيوتردکتری (Ph.D)http://m_aghaee.student.um.ac.ir
17آقامحمدیبنفشهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://banafsheh.aghamohammadi.student.um.ac.ir
18آقاییمسعودرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ag70.student.um.ac.ir
19آل طعمهبهاء طعمه عبدالعزیز زبان و ادبيات انگليسيکارشناسی ارشدhttp://bahaa.ailtomah.student.um.ac.ir
20آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)