دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۷۱۸ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1ابراهیمیمرتضی اقتصادکارشناسی ارشد
2ابراهیمی قوژدیاحمد اقتصاددکتری (Ph.D)http://ah.ebrahimi.student.um.ac.ir
3اثاری فرکیمیا اقتصادکارشناسی ارشد
4اثنی عشری ابرودیمژگان اقتصادکارشناسی ارشدhttp://mo.asnaashary.student.um.ac.ir
5اجری ایسکامیرعباس اقتصاددکتری (Ph.D)http://amirabas.ajori.student.um.ac.ir
6احمدی بهلولیتکتم اقتصادکارشناسی ارشد
7ادیبیانمحمدصادق اقتصاددکتری (Ph.D)
8اذریلطفعلی اقتصاددکتری (Ph.D)http://lotfaliazari.student.um.ac.ir
9ارام پورایدا اقتصادکارشناسی ارشدhttp://aida.arampoor.student.um.ac.ir
10ارحمی چیتگرمحمد اقتصادکارشناسی ارشد
11ارومسپیده اقتصادکارشناسی ارشدhttp://sepide.arum.student.um.ac.ir
12اریبیلدا اقتصادکارشناسی ارشد
13استادیزکیه اقتصاددکتری (Ph.D)
14اسدی بربریهاحسن اقتصادکارشناسی ارشد
15اسدی گرجیحسین اقتصاددکتری (Ph.D)http://hosseinasadigorji.student.um.ac.ir
16اسلامی گیسکیسکینه اقتصاددکتری (Ph.D)
17اسماعیلیسیده فاطمه اقتصادکارشناسی ارشد
18اعلامیالهام اقتصادکارشناسی ارشدhttp://elhameleami.student.um.ac.ir
19افخمی رادنیلوفر اقتصادکارشناسی ارشدhttp://ni_af122.student.um.ac.ir
20افضلیفائزه اقتصادکارشناسی ارشد