کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1یاقوتی خراسانیجمیلهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://yaghooti.staffcms.um.ac.ir
2یزدانی‌محمدامین‌دانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://am-yazdani.staffcms.um.ac.ir
3یعقوبیمحمدحوزه ریاست دانشگاهمدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانیhttp://m.yaghobi.staffcms.um.ac.ir
4یعقوبی‌غلام محمدمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت دانشجوییhttp://yaghoubi.staffcms.um.ac.ir
5یعقوبی شهریزهرهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://z.yaghoobi.staffcms.um.ac.ir
6یغمایی‌محمدباقرمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت توسعه و انتقال فناوریhttp://mb-yaghmaee.staffcms.um.ac.ir
7یگانهحمید رضامعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییحوزه معاونت دانشجوییhttp://yeganeh.staffcms.um.ac.ir
8یگانه پورمحمدحسینمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهhttp://yeganehpour.staffcms.um.ac.ir
9یوسف پور اوندریقدیردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیhttp://yousefpour.staffcms.um.ac.ir
10یوسف زادهعلیرضادانشکده معماری و شهرسازیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://usefzadeh.staffcms.um.ac.ir
11یوسف نژادسمانهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://S-yousefnezhad.staffcms.um.ac.ir
12یوسفیاناحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a-yousefian.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی