کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1گمرکی طهرانعفتدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی متالورژی و موادhttp://gomroki.staffcms.um.ac.ir
2گندمکارمجیدحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://gandomkar.staffcms.um.ac.ir
3گودرزیراضیهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://goudarzi.staffcms.um.ac.ir
4گیوانعلیرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://kayvan.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی