کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1دادارحمیدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://dadar.staffcms.um.ac.ir
2دارابیایمانمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://i.darabi.staffcms.um.ac.ir
3داروغه تقیعلی اکبرمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://darougheh.staffcms.um.ac.ir
4دامغانی زاده محمد آبادزهرادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://damghanizadeh.staffcms.um.ac.ir
5دانش پژوهحمیدهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامیhttp://h-danesh.staffcms.um.ac.ir
6داودزاده خراسانیمحمدجوادمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://mj-khorasani.staffcms.um.ac.ir
7داودیسیدمحمدرضامعاونت اداری و مالیدفتر حقوقیhttp://davoudi.staffcms.um.ac.ir
8داودیان ده سرخیحسینمعاونت اداری و مالیمدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://davoudian.staffcms.um.ac.ir
9دباشی زادهعباسمعاونت اداری و مالیمدیریت اموراداری وپشتیبانی http://dabashizadeh.staffcms.um.ac.ir
10دبیریعلی رضامدیریت کارگزینی و رفاهاداره کارگزینیhttp://a-dabiri.staffcms.um.ac.ir
11دبیریرمضانعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://dabiri.staffcms.um.ac.ir
12درخشان ماریاناحساندانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://marian.staffcms.um.ac.ir
13دررودیاحمددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://daroodi.staffcms.um.ac.ir
14درویشسهرابدانشکده علوم اداری و اقتصادیدانشکده علوم اداری و اقتصادیhttp://sdarvish.staffcms.um.ac.ir
15درویشیرضامدیریت مالیاداره دریافت و پرداختhttp://darvish-re.staffcms.um.ac.ir
16دری فرنفیسهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://dorrifar.staffcms.um.ac.ir
17دریادل ابدال آبادیابوالقاسممعاونت فرهنگی - اجتماعیمعاونت فرهنگی - اجتماعیhttp://daryadel.staffcms.um.ac.ir
18دستجردیعلی اکبردانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://dastjerdi.staffcms.um.ac.ir
19دلاورعلیمدیریت کارگزینی و رفاهاداره کارگزینیhttp://delavar.staffcms.um.ac.ir
20دلشادمحسن‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://mdelshad.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی