کسب دو عنوان دومی در مسابقات شنا کارکنان ادارات خراسان رضوی توسط همکار دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

تنها نماینده دانشگاه فردوسی مشهد، دو عنوان دومی را در مسابقات شنا کارکنان ادارات خراسان رضوی از آن خود کرد.

در مسابقات شنا کارکنان ادارات و سازمانهای استان خراسان رضوی که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند برگزار گردید، حامد پژواک مقدم کارمند دانشگاه و از همکاران اداره حفاظت فیزیکی مدیریت حراست موفق شد در دو ماده ۵۰ متر آزاد و ۵۰ متر قورباغه به مقام دوم دست یابد.

ضمن عرض تبریک خدمت ایشان، موفقیت و توفیقات الهی را برای ایشان خواستاریم.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه