مراسم کلنگ زنی اولین پژوهشکده اختر فیزیک کشور با حضور مسئولین استانداری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد در نیشابور برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 19 شهریور 1399 در مراسمی که با حضور مهندس کوکب موسوی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی، دکتر حسین انصاری، معاون اداری و مالی و دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری به نمایندگی از هیأت رئیسه دانشگاه و دکتر امیر ملک زاده، مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از مسئولین و مدیران شهرستان نیشابور برگزار شد، کلنگ ساخت اولین پژوهشکده اختر فیزیک کشور در کنار آرامگاه حکیم عمر خیام و مجتمع علمی و فرهنگی افلاک نما زده شد.

عملیات اجرایی ساخت این پژوهشکده درسه طبقه با حدود 2400متربع و با اعتبار اولیه حدود 120 میلیارد ریال توسط دانشگاه فردوسی مشهد از امروز رسما" آغاز شد. پیش بینی ساخت و اتمام طرح حدود 3 سال است که ساخت و تجهیز پژوهشکده با بهره گیری از سالن اصلی افلاک نما که تجهیزات اپتیکی آن طی قرارداد خرید بین دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت زایس آلمان، به انجام رسیده است تامین خواهد شد. لازم به ذکر است این تجهیزات اخیرا" توسط کارشناسان زایس آلمان نصب شده است.

99061902

99061903

99061904

99061905

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه