ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 19 شهریور 1399 در مراسمی که با حضور مهندس کوکب موسوی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی، دکتر حسین انصاری، معاون اداری و مالی و دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری به نمایندگی از هیأت رئیسه دانشگاه و دکتر امیر ملک زاده، مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از مسئولین و مدیران شهرستان نیشابور برگزار شد، کلنگ ساخت اولین پژوهشکده اختر فیزیک کشور در کنار آرامگاه حکیم عمر خیام و مجتمع علمی و فرهنگی افلاک نما زده شد.

عملیات اجرایی ساخت این پژوهشکده درسه طبقه با حدود 2400متربع و با اعتبار اولیه حدود 120 میلیارد ریال توسط دانشگاه فردوسی مشهد از امروز رسما" آغاز شد. پیش بینی ساخت و اتمام طرح حدود 3 سال است که ساخت و تجهیز پژوهشکده با بهره گیری از سالن اصلی افلاک نما که تجهیزات اپتیکی آن طی قرارداد خرید بین دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت زایس آلمان، به انجام رسیده است تامین خواهد شد. لازم به ذکر است این تجهیزات اخیرا" توسط کارشناسان زایس آلمان نصب شده است.

99061902

99061903

99061904

99061905