حضور شرکت های فناور مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد در بیست ویکمین نمایشگاه صنعت

ارسال شده در تاریخ :

بیست ویکمین نمایشگاه صنعت ازتاریخ 16 الی 19  بهمن ماه 1398 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد و با حضور شرکت ها و واحدهای صنعتی فعال کشور برگزار می گردد. دانشگاه فردوسی مشهد در این نمایشگاه با تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت های فناور مرکز رشد دانشگاه مشارکت نموده است.

98111706

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه