اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص المپیاد علمی دانشجویی

ارسال شده در تاریخ :

با توجه به همه گیری ویروس کرونا و به جهت حفظ سلامت آحاد جامعه بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ برگزاری المپیاد غیر متمرکز علمی دانشجویان به زمان دیگری موکول گردید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه