ارسال شده در تاریخ :

با توجه به همه گیری ویروس کرونا و به جهت حفظ سلامت آحاد جامعه بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ برگزاری المپیاد غیر متمرکز علمی دانشجویان به زمان دیگری موکول گردید.