استمرار دورکاری کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس اعلام معاونت اداری و مالی دانشگاه و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از شیوع ویروس مذکور، دورکاری کارکنان محترم دانشگاه با استناد به بخشنامه شماره ۹۹۷۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و مطابق شیوه نامه دورکاری مصوب ۱۳۹۹/۱/۱۶ هیأت رئیسه دانشگاه کماکان ادامه دارد و مدیران محترم دانشگاه می توانند در صورتی که در ارائه خدمت به ارباب رجوع خللی ایجاد نشود از ظرفیت دورکاری کارکنان محترم دانشگاه استفاده نمایند.

مشاهده دستورالعمل نحوه و وظایف شغلی اعضای غیر هیأت علمی در زمان دورکاری نهایی

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه