سید جلال الدین آشتیانی

ارسال شده در تاریخ :

سید جلال الدین آشتیانی در سال ۱۳۰۴ در آشتیان به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات دورۀ ابتدایی، در سال ۱۳۲۳ برای تحصیل علوم دینی به قم رفت و در آنجا از محضر استادان برجسته بهره برد.

او در مهرماه سال ۱۳۳۸ تدریس در دانشکدۀ علوم معقول و منقول (الهیات و معارف اسلامی) دانشگاه مشهد را آغاز کرد و در بهمن ماه همان سال به استخدام دانشگاه مشهد درآمد و به تدریس فلسفه و عرفان اسلامی پرداخت. او بزرگترین شارح آثار فلسفه و عرفان اسلامی در دورۀ معاصر بوده است.
استاد آشتیانی در سوم فروردین ماه سال ۱۳۸۴ چشم از جهان فروبست.

آخرین اخبار