گزارش رئیس دانشکده علوم و مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص تحولات صورت گرفته در این مرکز

ارسال شده در تاریخ :

        روز دوشنبه 24 شهریور ماه 1399 دکتر احمدرضا بهرامی معاون پژوهش و فناوری، دکتر عباسی رئیس مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی، دکتر امیر ملک زاده مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه با حضور در دفتر ریاست دانشگاه ضمن ارائه توضیح در خصوص قرارداد با شهرداری تهران از اقدامات صورت گرفته در این مرکز در دو سال اخیر گزارشی ارائه کردند.

مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از اردیبهشت سال 1398 با رویکردی جدید و مبتنی بر بهره برداری حداکثری از فرصت ها و توانمندی های داخلی و حمایت از شرکت های دانش بنیان مرتبط با موضوع مرکز، نام پرافتخار این دانشگاه را در حوزه "سامانه های هشدار سریع زلزله" بر سر زبان ها انداخت.

این رویداد در پی همکاری های صورت گرفته با شرکت دانش بنیان وب گستر انار در این زمینه و حضور دانشگاه فردوسی مشهد در مناقصه “تکمیل، راه اندازی و ارتقاء سامانه هشدار سریع زلزله شهر تهران” و برنده شدن این دانشگاه محقق شد که در نهایت منجر به عقد قراردادی با این عنوان گردید.

از جمله فعالیت های قابل توجه این مرکز در مدت مذکور می توان به احیای شبکه لرزه نگاری باند پهن دانشگاه با کم ترین هزینه ممکن، اجرایی نمودن تفاهم نامه منعقده به منظور برقراری ارتباط منظم و همکاری سازمان یافته بین مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و استانداری خراسان رضوی، سامان دهی سیستم آموزشی مرکز، انعقاد تفاهم نامه همکاری با مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در زمینه فعالیت های مرکز و حمایت از محققان مطرح داخلی و بین المللی برای تولید علم و چاپ مقاله در مجلات معتبر بین المللی اشاره کرد.

در پایان این جلسه از قرارداد منعقد شده با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تحت عنوان “تکمیل، راه اندازی و ارتقاء سامانه هشدار سریع زلزله شهر تهران” با محوریت مرکز تحقیقات زمین‌لرزه‌شناسی دانشگاه رونمایی گردید.

99062407

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه