کشف یک گونه گیاهی جدید توسط محققان پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

گیاه شناسان پژوهشکدة علوم گیاهی در راستای همکاری های ملی و بین المللی خود با گیاه شناسان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و موسسه IPK آلمان موفق شدند یک گونة گیاهی جدید برای دنیا از ایران کشف نمایند. این کشف، متعلق به گونه‌ ای از جنس پیاز کوهی (Allium) از تیره Amaryllidaceae می‌باشد که برای نخستین‌ بار از استان آذربایجان غربی شهرستان خوی جمع‌آوری شده است. پس از بررسی‌های تخصصّی گیاه‌شناسان این پژوهشکده و محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و متخصصان موسسه IPK مشخص شد که  نمونه های مذکور  گونه‌ ی جدیدی برای علم گیاه‌شناسی و دنیا هستند. صحت شناسایی و موقعیت تبارشناختی آن با استفاده از داده های مولکولی نیز مورد تایید قرار گرفت. نمونه هلوتایپ این گونه در هرباریوم دانشگاهی فردوسی مشهد نگهداری می شود.

این گیاه با نام علمی Allium schisticola بصورت گزارشی در قالب یک  مقالة تخصصی ISI در نشریه های "Phytotaxa" به آدرس https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.450.3.1 به‌چاپ رسیده است.

99063104.JPG

99063103

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه