کسب موفقیت پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد در پژوهش بین المللی بین رشته ای

ارسال شده در تاریخ :

انجام پژوهش استفاده  Biomarkers و  Neuroalgorithms به عنوان ابزاری در جهت تشخیص کودکان ADHD

 

این پژوهش توسط تیم تخصصی (دکتر حمیدرضا طاهری؛ دکتر علی مشهدی ؛ دکتر کامراد خوشحال؛ دکتر آندریاس مولر و دکتر  فائزه روحانی ) با مشارکت Brain and Trauma Foundation Graubünden/Switzerland از بهمن ماه ۱۳۹۷ آغاز و در تابستان و پاییز ۱۳۹۸ مراحل اجرایی آن در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد انجام پذیرفت.

سپس در بهمن ماه ۱۳۹۸  نماینده تیم (دکتر فائزه روحانی) با حضور در کلینیک مغز و تروما در کشور سوئیس به تجزیه و تحلیل و آنالیز داده ها با همکاری متخصصین نوروساینس پرداخت. فرایند پژوهش در خرداد ماه ۱۳۹۹ به اتمام رسید.

برای مشاهده لینک خبر به تارنمای زیر مراجعه فرمایید.

https://gtsg.ch/en/biomarker-neuromarker-in-children-with-adhd/

99040310

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه