کسب مقام دوم توسط اداره دبیرخانه دانشگاه فردوسی مشهد در استفاده از شبکه دولت در بین دستگاههای اجرایی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

ارسال شده در تاریخ :

اداره دبیرخانه دانشگاه فردوسی مشهد جزو یکی از پیشگامان اتصال به شبکه دولت از سال 1391 بوده و اکنون مقام دوم را بین دستگاههای اجرایی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی دارا می‌باشد.

شبکه دولت با ایجاد بستر قابل اعتماد در برقراری ارتباط و تبادل الکترونیکی اطلاعات بین ستاد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، استانداری‌ها و ادارات کل استانی را با امنیت و پایداری بیشتر میسر ساخت. این بستر با به‌حداقل رساندن مکاتبات کاغذی، تأمین اطلاعات مورد نیاز سازمان‌ها و مدیران دولتی را تسریع نموده و امکان فعالیت نظام مدیریت اطلاعات را در راستای تحقق دولت الکترونیکی فراهم نموده است.

در حال حاضر تعداد 4021 دستگاه اجرائی استان به شبکه دولت متصل و کلیه مکاتبات مابین ادارات و استانداری از طریق شبکه مذکور انجام می‌پذیرد. مزایای استفاده از این شبکه علاوه بر تسریع در انجام امور بر دقت و تسهیل در نقل و انتقال مکاتبات افزوده که با حذف کاغذ صرفه‌جویی در هزینه‌های پستی و از همه مهمتر گامی در جهت افزایش میزان رضایتمندی ارباب و رجوع را بهمراه دارد که اداره دبیرخانه دانشگاه فردوسی مشهد جزو یکی از پیشگامان اتصال به شبکه دولت از سال 1391 بوده و در حال حاضر مقام دوم را بین دستگاه‌های اجرایی استان دارا می‌باشد.

840118

آخرین اخبار