کسب عنوان قهرمانی دور ملی مسابقات موت جساپ 2022 توسط تیم دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

کسب عنوان قهرمانی دور ملی مسابقات موت جساپ (شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری) 2022 و راه یابی به مرحله بین المللی به عنوان نماینده ایران توسط تیم دانشگاه فردوسی مشهد متشکل از هنگامه الهی فرد، فهیمه مقصودی، فاطمه کتیبه و احمدرضا لوح و سجاد قدمیاری با راهنمایی و نظارت دکتر الناز نساری، دکتر اعظم امینی وکتایون اشرفی
شایان به ذکر است در این دوره از مسابقات جایزه بهترین موتر دور ملی مسابقات جساپ 2022 توسط فهیمه مقصودی و هنگامه الهی فرد به عنوان نمایندگان تیم دانشگاه فردوسی مشهد کسب گردید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه