کسب عنوان سرآمد علمی توسط 4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

براساس اعلام فدراسیون سرآمدان علمی ایران، تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب عنوان سرآمد علمی در بین محققان کشور شدند.

براین اساس دکتر حمیدرضا افشار و دکتر محمدرضا گروسی به ترتیب رتبه 66 و 82 را در بین 100 سرآمد علمی و دکتر محمود روشن المه جق و مسعود میرزایی شهرابی رتبه 9 و 11 را در بین 15 سرآمد علمی جوان زیر 45 سال را بنام خود ثبت کردند.

باتوجه به اعتبار علمی کسب شده حمایت هایی شامل پزوهانه، اعتبار خدمات آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسا دکتری از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعلق خواهد گرفت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه