کسب رتبه بین المللی نشریه Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1400

ارسال شده در تاریخ :

نشریه "Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization"   از نشریات دانشگاه فردوسی مشهد در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1400 موفق به کسب رتبه بین المللی شده است که از طریق لینک های زیر قابل بازیابی می باشد.

 لینک 1 

 لینک 2 

این نشریه توسط گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی، با هدف گسترش علم ریاضیات در زمینه آنالیز عددی و بهینه سازی و تعامل ملی و بین المللی با دیگر ریاضیدانان داخل و خارج از کشور راه اندازی شده است. نشریه ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی که از سال 2008 با نام مجله پژوهش های علوم ریاضی فعالیت خود را با مجوز وزارت ارشاد اسلامی آغاز کرده، از سال 2013 با نام Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization   به فعالیت خود ادامه داده است و نسخه الکترونیکی آن بر روی سایت نشریه به نشانی https://ijnao.um.ac.ir/  به‌صورت دسترسی آزاد در دسترس عموم علاقمندان قرارگرفته است.  اعضای هیأت تحریریه نشریه متشکل از 23 عضو می باشند که ۷ عضو آن از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و 16عضو دیگراز دانشگاه های داخل و خارج کشور هستند. 

p1

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه