کسب رتبه اول جشنواره ملی تالیفات حقوق بین المللی توسط دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر سید علیرضا رضایی، دانش آموخته گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی موفق شد در نخستین جشنواره ملی آثار و تالیفات حقوقی بین المللی که توسط نهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردید؛ رتبه اول این جشنواره در بخش رساله برگزیده دکتری را کسب نماید.

رساله ایشان با عنوان "مسائل حقوقی ویژه آیین رسیدگی برخط در روش های جایگزین حل اختلاف" به راهنمایی دکتر معبودی و با مشاوره خانم دکتر انصاری و آقای دکتر خدابخشی در تاریخ 1401/06/28 دفاع شده است.

 

( 1 پیوست )

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه