کسب جایزه Gold Mention توسط تیم دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقه معماری Young Architects Competition

ارسال شده در تاریخ :

دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقه معماری Young Architects Competition افتخارآفرینی کردند و به نشان Gold mention این مسابقه نایل شدند.

مسابقه culture station با هدف بازطراحی طرح جامع شهر متروکه الینی در جزیره ساردنیا ایتالیا و تطبیق کاربری ابنیه این شهر برای باززنده سازی اقتصادی، گردشگری و معماری صورت پذیرفت و پروژه های بیش از ۳۰۰ تیم بین المللی، توسط تیم داوری ۱۲ نفره متشکل از معماران برجسته ای شامل Ricardo Bofill ، David Telerman  و Marijn Schenk به قضاوت گذاشته شد.

 

گروه متشکل از دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی معماری سعید رمضانی، مهرناز میری، روبده حضرت و سید امیرمهدی فاطمی و راهنمایی دکتر پارسا پهلوان استادیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در میان پنج تیم برگزیده جای گرفت. اعطای نشان gold mention  مسابقه، جایزه نقدی، ارسال افتخاری طرح توسط مسابقه به مجلات معماری و نمایشگاه های بین المللی به این گروه تعلق گرفت.

     Young Architects Competitions

1400072102

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه