کتاب مشترک عضو هیأت علمی و دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد در چهاردهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد

ارسال شده در تاریخ :

کتاب "آلبر کامو در ایران" به قلم دکتر محمدرضا فارسیان عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبان فرانسه و فاطمه قادری دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه که در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسیده است، به عنوان برگزیده در بخش نقد ادبی چهاردهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد انتخاب شد.

در بخشی از کتاب آمده است: "در میان پژوهش‌های صورت گرفته دربارۀ آلبر کامو، همواره جای پژوهشی در مورد جایگاه این نویسنده در ایران مقبولیت او بر اساس نظریه پذیرش، از زیرشاخه های مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی، خالی بوده است. رویکرد ویژۀ پژوهشگران ایرانی به کامو و نیز علاقۀ شخصی نگارندگان کتاب حاضر به این نویسندۀ بلندآوازه، بهانۀ خلق اثری بدیع و مستقل گردید تا به‌موجب آن، جایگاه ادبی و اندیشه‌ورزانۀ این ادیب شهیر در مجامع ادبی، علمی و روشن‌فکری ایران بررسی شود"‌.

جایزه ادبی جلال آل احمد یک جایزه ادبی است که به منظور معرفی آثار برگزیده ادبیات داستانی در ایران پایه‌گذاری شده‌است. این جایزه به نام جلال آل احمد نویسنده مشهور ایرانی نام‌گذاری شده‌است و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۷ نخستین دوره خود را در سالروز تولد آل‌احمد آغاز کرد. هدف از اهدای جایزه، «ارتقای زبان و ادبیات ملی- دینی» از رهگذر بزرگداشت پدید آورندگان آثار برجسته، بدیع و پیشرو است.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه