کتاب سیاست در عصر دیجیتال، انقلاب چهارم صنعتی و تحول سیاست در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسید

ارسال شده در تاریخ :

کتاب "سیاست در عصر دیجیتال، انقلاب چهارم صنعتی و تحول سیاست" به قلم دکتر روح اله اسلامی، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسید.

این کتاب در چهار فصل و 512 صفحه و با تمرکز بر تحول سیاست از سال 2010 میلادی، قصد دارد نشان دهد ورود تکنولوژی اطلاعات و به خصوص تکامل آن، چه تغییراتی در سیاست داخله و خارجه به وجود می آورد و سیاست در عصر دیجیتال در آینده چگونه خواهد بود.

کتاب "سیاست در عصر دیجیتال، انقلاب چهارم صنعتی و تحول سیاست" در فروشگاه انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد قابل دسترس و فروش خواهد بود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه