چگونگی تمدید و پرداخت شهریه دانشجویان سنواتی در شرایط پاندمی کرونا برای نیمسال دوم 1399-1400

ارسال شده در تاریخ :

99101605

در ارتباط با چگونگی تمدید و پرداخت شهریه دانشجویان سنواتی در شرایط پاندمی کرونا برای نیمسال دوم  1400 1399 مقرر شد:

 

- دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی ارشد برای تمدید سنوات نیمسال ششم  و به بعد منوط به موافقت گروه و دانشکده مربوطه موظف به پرداخت شهریه سال ورودی خود می باشند.

 

- دانشجویان روزانه دکتری با تمدید سنوات برای نیمسال های دهم، یازدهم و دوازدهم منوط به موافقت گروه و دانشکده مربوطه بدون پرداخت شهریه موافقت می گردد. این دانشجویان برای تمدید سنوات نیمسال سیزدهم به بعد موظف به پرداخت شهریه سال ورودی خود می باشند.

 

- مقرر گردید بر اساس قوانین صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف، سنوات آموزشی از سنوات رفاهی تفکیک گردد و در زمینه سنوات رفاهی مطابق قوانین صندوق رفاه اقدام شود.

 

- بدیهی است درخواست های حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات آموزشی با دلایل و مستندات کافی در کمیسیون موارد خاص دانشگاه قابل بررسی است.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه