چشم‌ انداز و اهداف سند راهبردی دانشگاه تا چه میزان تحقق یافته است؟

ارسال شده در تاریخ :

دکتر فرزاد دهقانیان رئیس گروه نظارت و ارزیابی راهبردی معاونت برنامه‌ ریزی و توسعه منابع دانشگاه در مصاحبه‌ ای با روابط عمومی، گزارشی از میزان تحقق چشم انداز و اهداف سند راهبردی دانشگاه را ارائه نمود.

تدوین اولین سند راهبردی دانشگاه در سال 1386 آغاز و در سال 1389 با بازه اجرای 99-1390 ابلاغ شده است. همچنین در سال 1393 بازنگری سند و تدوین شاخص‌ها انجام شده است و با توجه به تعیین مقادیر مطلوب شاخص‌ها از سال 95، گروه نظارت و ارزیابی راهبردی میزان تحقق چشم‌انداز و اهداف سند راهبردی دانشگاه را به همراه میزان اثربخشی حوزه‌های ستادی دانشگاه برای سال‌های 97-1395 محاسبه و در دومین جلسه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین و تعدادی از اعضای حقیقی دانشگاه ارائه نمود.

 

99040802Ahdaf

مطابق سند راهبردی، دانشگاه 12 هدف کلان را برای خود در نظر گرفته است. میزان تحقق اهداف دانشگاه در سال 1397 با توجه به میزان در دسترس و قابل اتکا بودن اطلاعات شاخص‌های سند راهبردی دانشگاه، با دو رویکرد محاسبه شده است. در رویکرد اول تمامی شاخص‌های سند راهبردی دانشگاه در نظر گرفته شده است. به این معنا که به شاخص‌های بدون مقدار موجود یا مطلوب امتیاز صفر اختصاص داده شده است و در رویکرد دوم به منظور انعکاس دقیق‌تر فعالیت‌های انجام شده، تنها شاخص‏ های دارای مقدار موجود و مطلوب سند راهبردی دانشگاه در محاسبه میزان تحقق اهداف در نظر گرفته شده است. بدیهی است که نتایج در رویکرد دوم بالاتر از رویکرد اول خواهد بود. همانطور که انتظار می­رفت نتایج نشان می­دهد که دانشگاه در اهداف پژوهشی وضعیت بهتری به نسبت سایر اهداف خود دارد. به منظور آسیب­ شناسی عدم تحقق شاخص‌ها و اهداف، کارگروه‌هایی نیز با حکم ریاست محترم دانشگاه ذیل حوزه‌های ستادی مختلف دانشگاه تشکیل شده‌اند که نتایج تفصیلی ارزیابی تحقق شاخص‌ها و اهداف دانشگاه برای این کارگروه‌ها جهت بررسی و ارائه راهکارهای بهبود ارسال شده است.

99040802CheshmAndaz

در خصوص چشم ­انداز دانشگاه مطابق سند راهبردی، دانشگاه فردوسی مشهد باید در سال 1400 یکی از دو دانشگاه برتر جامع کشور در تولید علم، نظریه­ پردازی و توسعه فناوری برخوردار از جایگاه معتبر در بین 10 دانشگاه اول جهان اسلام و در شمار 500 دانشگاه ممتاز جهان باشد. با توجه به آخرین نتایج کسب شده دانشگاه در نظام‌های منتخب رتبه‌بندی جهانی، جهان اسلام و ملی (لایدن برای سطح جهانی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برای سطح جهان اسلام و ملی) در خصوص میزان تحقق چشم‌انداز دانشگاه می‌توان گفت تاکنون دانشگاه در سطح جهانی با کسب رتبه 470 به نقطه چشم‌انداز که قرار گرفتن در بین 500 دانشگاه برتر دنیا می‌باشد، دست یافته است. ولی در سطح جهان اسلام رتبه دانشگاه 47 و در سطح ملی سه است که نشان دهنده فاصله با نقطه چشم ­انداز است.

99040802Nezam

نتایج تفصیلی آخرین رتبه دانشگاه در نظام‌ های منتخب جهانی، جهان اسلام و ملی نیز به منظور آگاهی بیشتر از نقاط قوت و قابل بهبود دانشگاه ارائه شده است. انجام تحلیل‌ روند عملکرد دانشگاه در نظام‌های رتبه‌ بندی مذکور در برنامه­ های آتی معاونت برنامه‌ ریزی و توسعه منابع دانشگاه قرار گرفته و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.

همچنین گروه نظارت و ارزیابی راهبردی در نظر دارد تا پس از احصاء اطلاعات سال 98 و 99 شاخص‌های سند راهبردی، گزارشات بروز و دقیق میزان تحقق چشم‌انداز و اهداف دانشگاه را جهت استحضار و هم‌افزایی بیشتر خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد ارائه نماید.

 

آخرین اخبار