پیام دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به دکتر محمد عثمان بابری رئیس محترم پوهنتون کابل در پی جان باختن شماری از دانشگاهیان دانشگاه کابل

ارسال شده در تاریخ :

جناب آقای دکتر محمد عثمان بابری

رئیس محترم پوهنتون کابل

 

با اهدای سلام،

به نمایندگی از خانواده دانشگاه فردوسی مشهد، مراتب تألم و همدردی خود را به جناب عالی، دانشگاهیان و ملّت بزرگ افغانستان و خانواده داغدیده اساتید و دانشجویان درگذشته تقدیم می دارم. کهن بوم خراسان، زبان، آیین و فرهنگ مشترک دو سرزمین افغانستان و ایران را در تاریخ خود جای داده است و خانوادۀ دانشگاه فردوسی مشهد که در کنار خود، دانشجویان ساعی و مستعد بسیاری از کشور دوست و برادر، افغانستان دارد دو چندان از این واقعه تلخ برخاسته از تعصب و نادانی اندوهگین شده و خود را در این غم بزرگ با جناب عالی، دانشگاهیان و ملّت افغانستان شریک می داند. بدون شک بذر خردورزی و دانایی که امروز توسط جوانان، اساتید و دانشجویان سرزمین بزرگ افغانستان کاشته شده است، درخت آگاهی و پیشرفت و چیرگی بر تعصب و نادانی را در آینده ای کوتاه برای مردمان افغانستان به ثمر می نشاند.

از پروردگار بزرگ، رحمت برای درگذشتگان و شکیبایی و بردباری همراه با سربلندی برای جناب عالی و دانشگاهیان کابل آرزومندم.

با تقدیم احترام

محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه