پذیرش دانشجو در رشته فیزیک گرایش علوم و فناوری کوانتومی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته ریاضی در مقطع دکتری

ارسال شده در تاریخ :

peyv

با توجه به نامه شماره 99/944/1130 مورخ 1400/05/05 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه فردوسی مشهد در رشته فیزیک گرایش علوم و فناوری کوانتومی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته ریاضی در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد. 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه