همکاری علمی دانشگاه فردوسی مشهد در برگزاری پنجمین دور گفتگو بینافرهنگی ایران و ایتالیا

ارسال شده در تاریخ :

همکاری علمی دانشگاه فردوسی مشهد در برگزاری پنجمین دور گفتگو بینافرهنگی ایران و ایتالیا

 

با هماهنگی و پیگیری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا؛ و پشتیبانی مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پنجمین دور گفتمان بینافرهنگی ایران و ایتالیا با عنوان "نقش فناوری در صیانت از میراث فرهنگی"؛ به میزبانی ادواری دایره المعارف

ایتالیایی "تِرِکانی") Treccani (؛ با مشارکت انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق) ISMEO (؛ اساتیدی از دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه "ساپینزا") Sapienza( شهر رم؛ و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، از ساعت 13:00 (به وقت تهران) روز چهارشنبه 11 اسفندماه 1400 ؛ در قالب وبینار به زبان انگلیسی؛ در سه بخش ذیل برگزار می گردد:

الف: خوشامدگویی و معرفی(ساعت 15:00 _ 13:00 )

سخنرانان آقایان:

حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ایمانی پور رییس محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

پروفسور "فرانکو گالّو"  - Franco Gallo  مدیر دایره المعارف ایتالیایی "تِرِکانی" Treccani

حمید بیات سفیر ج.ا.ایران در رم -

"جوزپه پرونه" - Giuseppe Perrone  سفیر ایتالیا در تهران

دکتر سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران طرف ایرانی برگزاری گفتمان -

پروفسور "مارکو مانچینی"   - Marco Mancini   معاون دانشگاه "ساپینزا"   Sapienza   شهر رم

پروفسور "آدریانو والریو رُسی" - Adriano Calerio Rossi  رییس انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق ISMEO

پروفسور "ماسیمو برای" ) - Massimo Bray( مدیر دایره المعارف ایتالیایی

"تِرِکانی" Treccani ؛ مشاور رییس جمهور ایتالیا و وزیر اسبق فرهنگ ایتالیا

ب: ارایه مقالات ساعت 20:30 _ 17:30  

مدیر جلسه: خانم پروفسور "کوستانزا میلیانی"  Costanza Miliani  مدیر مؤسسه علوم میراث فرهنگی مرکز ملی تحقیقات ایتالیا

موضوعات:

حفظ و نگهداری میراث و محوطه های فرهنگی در قرن 21 م.

سخنرانان:

ایتالیا : آقای پروفسور "سالواتوره سِتیس"  Salvatore Settis  عضو فرهنگستان ملی "لینچه ای"  Lincei  و مدیر سابق مدرسه عالی "پیزا"  Pisa

ایران: آقای دکتر محمد حسن طالبیان مدیر سابق دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی ج.ا.ایران

فناوری های نوین تحقیقات باستان شناسی

سخنرانان:

ایتالیا: آقای پروفسور "پییِرفرانچسکو کالییِری"  Pierfrancesco Callieri  استاد دانشگاه بولونیا؛ عضو انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق ISMEO  و مدیر هیأت باستان شناسی ایتالیا در استان فارس

ایران: آقای دکتر روح ا... شیرازی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

فنآوری های نوین مرمت آثار معماری و باستانی

سخنرانان:

ایتالیا: خانم پروفسور "پاتریتزیا ترووالوشی"  Patrizia Trovalusci  استاد دانشگاه "ساپینزا    Sapienza شهر رم

ایران: آقای پروفسور محمود گلابچی استاد دانشگاه تهران

ایران: آقای دکتر پارسا پهلوان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فناوری های نوین آسیب شناسی و نگهداری آثار باستانی

سخنرانان:

ایتالیا: خانم دکتر "جوزِپا فاتزیو" ) Giuseppa Fazio ( عضو سابق موسسه عالی نگهداری و مرمت ISCR

ایران: خانم دکتر شهرزاد امین شیرازی (پژوهشگاه میراث فرهنگی)

ج: جمع بندی.

تا کنون 4 دور گفتمان بینافرهنگی ایران و ایتالیا در سال های 1395 به میزبانی دایره المعارف ایتالیایی "ترکانی" در شهر رم؛ سال 1396 به میزبانی دانشگاه تهران در باغ موزه کاخ گلستان تهران؛ سال 1397 به میزبانی دایره المعارف ایتالیایی "ترکانی" در شهر رم؛ و سال 1399 به

میزبانی نمادین دانشگاه علامه طباطبایی تهران؛ در موضوعات نقش هنر در تعاملات علمی و فرهنگی ایران و ایتالیا؛ افراط گرایی دینی و راه کارهای برون شد از آن؛ و نقش علوم انسانی و اجتماعی در همکاری های فرهنگی ایران و ایتالیا برگزار گردیده است.

علاقه مندان می توانند با اتصال به سکوی مجازی ) Skyroom  به عنوان میهمان)، پخش مستقیم این رخداد را مشاهده نمایند:

نشانی پخش مستقیم بخش خوشامدگویی و معرفی (ساعت 13:00 الی 15:00 )

https://www.skyroom.online/ch/institute-cultural/technology-and-protection-of-cultural-heritage

نشانی پخش مستقیم بخش ارایه مقالات (ساعت 17:30 الی 20:30 )

https://www.skyroom.online/ch/institute-cultural/technology-and-protection-of-cultural_heritage

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه