هفت عضو هیأت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست یک درصد دانشمندان پراستناد موضوعی قرار گرفتند

ارسال شده در تاریخ :

براساس آخرین فهرست پژوهشگران یک‌درصدبرتر از پایگاه شاخص‌های اساسی علم Essential Science Indicators (ESI)، یعنی کسانی که بیشترین استنادها را در هر حوزۀ موضوعی، در طول ده‌سال گذشته در سطح بین المللی دریافت کرده‌اند، هفت عضو هیئت‌علمی دیگر دانشگاه فردوسی مشهد، موفق شدند که در فهرست ۱٪ دانشمندان پر استناد جهان قرار بگیرند.

دکتر محمد حاتمی از گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دکتر امیرحسن امیری از گروه آموزشی شیمی، دکتر احسان روحی گل ختمی از گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دکتر محمد منفرد از گروه آموزشی مهندسی برق، دکتر مسعود میرزائی شهرابی از  گروه شیمی، دکتر علی کیانی فر از گروه آموزشی مهندسی مکانیک، ، و دکتر مرتضی اکبری از گروه آموزشی مدیریت مناطق خشک و بیابانی از دانشگاه فردوسی مشهد در این فهرست قرار دارند.

پایگاه ESI که متعلق به شرکت Clarivate Analisys (ISI سابق) است، ابزاری تحلیلی برای تعیین و تشخیص پژوهش‌های سطح بالا در پایگاه Web of Science است. این پایگاه بیش از 22200 مجله علمی را در سراسر جهان پوشش می دهد و رتبه‌بندی نویسندگان، مؤسسه‌ها، کشورها و مجله‌ها را در 22 حوزۀ مختلف بر اساس علم اطلاعات و اصول علم‌سنجی انجام می‌دهد. اطلاعات ESI بر اساس اطلاعات یک‌دهۀ گذشته است و هر دوماه یک‌بار رتبه‌بندی و استنادات، شمارش شده و به‌روز می‌شوند.

پیش از این جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان دانشمندان پراستناد معرفی شده بودند. خبر را در لینک زیر بخوانید.

لینک خبر

1400072607

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه