نه عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست دانشمندان پراستناد قرار گرفتند

ارسال شده در تاریخ :

براساس آخرین فهرست پژوهشگران یک‌درصدبرتر از پایگاه شاخص‌های اساسی علم Essential Science Indicators (ESI)، یعنی کسانی که بیشترین استنادها را در هر حوزۀ موضوعی، در طول ده‌سال گذشته در سطح بین المللی دریافت کرده‌اند، نه عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، موفق شدند که در فهرست ۱٪ دانشمندان پر استناد جهان قرار بگیرند.

دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی از گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دکتر محمد حسن انتظاری از گروه آموزشی شیمی، دکتر محمد پسندیده فرد از گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دکتر محمد صال‌مصلحیان از گروه آموزشی ریاضی محض، دکتر محمد فرزام از  گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دکتر محمود فرزانه گرد از گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دکتر آرش کوچکی از گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی، دکتر محبت محبی از گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی، و دکتر کمال ناصری از گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری از دانشگاه فردوسی مشهد در این فهرست قرار دارند.

پایگاه ESI که متعلق به شرکت Clarivate Analisys (ISI سابق) است، ابزاری تحلیلی برای تعیین و تشخیص پژوهش‌های سطح بالا در پایگاه Web of Science است. این پایگاه بیش از 11000 مجله علمی را در سراسر جهان پوشش می دهد و رتبه‌بندی نویسندگان، مؤسسه‌ها، کشورها و مجله‌ها را در 22 حوزۀ مختلف بر اساس علم اطلاعات و اصول علم‌سنجی انجام می‌دهد. اطلاعات ESI بر اساس اطلاعات یک‌دهۀ گذشته است و هر دوماه یک‌بار رتبه‌بندی و استنادات، شمارش شده و به‌روز می‌شوند.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه