نفرات برگزیده دومین مسابقه موشن گرافی یک دقیقه ای رساله مدیریت پژوهشی دانشگاه معرفی شدند

ارسال شده در تاریخ :

دومین مسابقه موشن گرافی یک دقیقه ای رساله دکتری زیر نظر مدیریت پژوهشی دانشگاه، در میان دانشجویان مقطع دکتری که از پیشنهاده خود دفاع کرده اند برگزار شد و خانم نوشین کریمی، دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد به عنوان نفر برگزیدۀ این دوره از مسابقه معرفی شد.
رساله ایشان با عنوان "بررسی تاثیر امنیت انرژی و آب بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربرد الگوی خودبازگشت برداری با متغیرهای برون زا" زیر نظر دکتر محمد علی فلاحی و محمدطاهر احمدی شادمهری در حال انجام است.
این رقابت دانشجویان دکتری را به چالش کشید تا موضوع و نتیجه تحقیقات خود را در یک دقیقه به صورت دیداری- ‌شنیداری ارائه دهند تا به دیده شدن نوآوری های دانشجو در رساله، تسلط بیشتر دانشجو بر موضوع، روشن شدن زوایای خاص تحقیق، دریافت پیشنهادهای سازنده از سایر رشته ها، نشان دادن تأثیرات و کاربردهای ممکن رساله و احتمال دریافت پیشنهاد کار از جامعه کمک کند.
در دومین دوره رقابت موشن گرافی، دکتر محمد صال مصلحیان (مدیر پژوهشی دانشگاه)، دکتر سعید زره داران (معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی)، دکتر غلامرضا ملک زاده (معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشکده علوم اداری و اقتصادی)، دکتر امید میرشمسی کاخکی (معاون پژوهشی دانشکده علوم)، دکتر  سید هادی ابراهیمی (رئیس گروه ارتباط علمی با جامعه)، خانم دکتر زهرا طبیبی (عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)، مهندس هادی محمدی (معاون مدیر پژوهشی) و خانم فاطمه ذوالفقاریان (کارشناس پژوهشی دانشگاه) به عنوان داور به ارزیابی فایل های دریافتی دانشجویان پرداختند.  
در این دوره از مسابقه، خانم سحر روشنک از دانشکده کشاورزی و آقای علی مهدوی خواه از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان نفرات دوم و سوم تعیین شدند.

مشاهده موشن گرافی نفرات برگزیده

نفر اول نوشین کریمی

نفر دوم سحر روشنک

نفر سوم علی مهدوی خواه

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه