نفرات برگزیده سومین مسابقه موشن گرافی یک دقیقه ای رساله مدیریت پژوهشی دانشگاه معرفی شدند

ارسال شده در تاریخ :

سومین مسابقه موشن گرافی یک دقیقه ای رساله دکتری زیر نظر مدیریت پژوهشی دانشگاه، در میان دانشجویان مقطع دکتری که از پیشنهاده خود دفاع کرده اند برگزار شد و خانم بلن صالحی از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به عنوان نفر برگزیده این دوره از مسابقه معرفی شد.

این رقابت، دانشجویان دکتری را به چالش کشید تا موضوع و نتیجه تحقیقات خود را در یک دقیقه به صورت دیداری- ‌شنیداری ارائه دهند تا به دیده شدن نوآوری های دانشجو در رساله، تسلط بیشتر دانشجو بر موضوع، روشن شدن زوایای خاص تحقیق، دریافت پیشنهادهای سازنده از سایر رشته ها، نشان دادن تأثیرات و کاربردهای ممکن رساله و احتمال دریافت پیشنهاد کار از جامعه کمک کند.

در این دوره از مسابقه، آقایان رمضان روحانی از دانشکده مهندسی و علیرضا سرگزی از دانشکده کشاورزی به عنوان نفرات دوم و سوم تعیین شدند.

مشاهده موشن گرافی نفرات برگزیده

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه