نصب اولین توربین بادی 250 کیلووات تولید شده توسط پژوهشکده هواخورشید

ارسال شده در تاریخ :

انرژی باد جزء انرژی های پاک و  تجدیدپذیر  می باشد که دارای توجیه اقتصادی در مناطق بادخیز کشور است. این انرژی می تواند سبب صیانت از منابع انرژی آبی، گازی و سایر انرژی ها ی تجدیدناپذیر باشد و افق روشنی را جهت استفاده از این نعمت خدادادی پیش روی صنعت برق قرار داده است.

نخستین نمونه داخلی توربین بادی 250 کیلووات با توانایی تولید میانگین 976 مگاوات ساعت انرژی برق در سال، ساخته شده است. طرح مطالعاتی ساخت توربین بادی 250 کیلوات توسط پژوهشکده هواخورشید مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری سازمان توان شروع شد و در روز 31 تیرماه 1399 عملیات نصب توربین در منطقه بادی بینالود کلید خورد و در حال حاضر کلیه مراحل نصب  بخشهای مختلف تاور، ناسل و مونتاژ قطعات روتور و اتصال آن به توربین به همراه  امور کیفی مربوطه با موفقیت به پایان رسیده است.

 این توربین بادی شامل سه بخش پایه یا برج، موتورخانه و روتور است و دارای ارتفاع برج 30 متر و قطر روتور 31 متر می باشد.

توربین مذکور با حداقل سرعت باد 4 متر بر ثانیه و حداکثر 23 متر بر ثانیه قادر به تولید انرژی برق می باشد. و دارای قدرت تحمل سرعت باد تا 70 متر بر ثانیه می باشد.

 این توربین‌ توانایی تولید برق برای نقاط بحرانی و یا تامین برق زمین های کشاورزی و مراکز تجاری کوچک را دارا می باشد.

99050505

99050506

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه