نشست مشترک مدیریت نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد با مدیران مراکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

نشست مشترک مدیریت نوآوری دانشگاه فردوسی با مدیران مراکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور دکتر لطفی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیران مراکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز چهارشنبه، ششم دی ماه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست که در راستای همکاری و هم افزایی فعالیت های حوزه نوآوری دو دانشگاه برگزار گردید، دکتر یوسف ثانی، مدیر نوآوری دانشگاه، توسعه فرهنگ نوآفرینی و نوآوری را از رسالت های مهم مدیریت نوآوری دانست و گفت: مراکز نوآوری باید با مخاطب قرار دادن دانشجویان کارشناسی، تیم های توانمندی تربیت کند که توانایی شناسایی مسائل را داشته باشند.

در ادامه دکتر لطفی نیز با بیان اینکه تربیت انسان ارزش آفرین باید مهمترین کارویژه دانشگاه باشد، خاطر نشان کرد: از ده مهارت نرمی که از نظر مجمع جهانی اقتصاد، آموزش آن تا سال 2025 سفارش شده است، مهارت نخست به تفکر تحلیلی و نوآفرینی مربوط است که این مهم نشان دهنده اهمیت مباحث نوآوری در سال های پیش رو است.

دکتر باقری، رئیس مرکز نوآوری و ایده پروری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با بیان اینکه مرزهای ذهنی در ایده پردازی باید شکسته شود، خاطر نشان کرد: هدف گذاری برای صرف کسب ارزش اقتصادی در دانشگاه کار خطرناکی است و باید دیدگاه موجود در خصوص نوآوری را تغییر دهیم.

 در ادامه دکتر اسلامی، رئیس مرکز نوآوری هوش مصنوعی و سلامت دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه مراکز نوآوری باید فضایی برای فعالیت دانشجویان باشد گفت: ایجاد رویداد مشترک دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص مسائل مهم می تواند هم افزایی دو دانشگاه را ارتقا بخشد.

لازم به ذکر است این نشست پیرو جلسه مشترک هیأت رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی و فردوسی مشهد و به منظور همفکری پیرامون مدل های همکاری دو دانشگاه در حوزه نوآوری برگزار شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه