نشست مشترک رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

روز چهارشنبه 19 مهر 1402 دکتر سیدجمال الدین حسینی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کرد. در این دیدار دکتر شعبانی ورکی معاون آموزشی، دکتر لطفی معاون پژوهشی و دکتر وریدی معاون اداری و مالی دانشگاه نیز حضور داشتند.

در این نشست بر همکاری های علمی، پژوهشی، فناوری و آموزشی با دانشگاه فردوسی مشهد تاکید شد. دکتر حسینی در این نشست به تصویب برنامه چهارساله دانش بنیان اشاره کرد و اظهار داشت نشست های بیشتری با دانشگاه لازم است تا این برنامه عملیاتی گردد. مباحثی همچون تامین آب و انرژی، آلودگی هوا از جمله مباحثی است که نیاز دانشگاه به آنها بپردازد. همچنین افزود پایان نامه ها و طرح های پژوهشی دانشگاه می بایست به سمت نیازها و مشکلات استان هدایت شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت محیط کسب و کار باید برای مردم و بخش خصوصی تسهیل وشد تا در آن رشد اتفاق بیافتد و سنگر اصلی در این مسیر دانشگاه است که لازم است در آن تحولاتی صورت گیرد.

وی دانشگاه فردوسی مشهد را بزرگترین مرکز نخبگانی منطقه و استان عنوان کرد و اظهار داشت ظرفیت دانشگاه فردوسی مشهد فراتر از حد مورد نیاز استان است و میتواند نیازهای ملی را نیز برآورده نماید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه