نشست مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاه های منطقه 9 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

نشست مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاه های منطقه 9 کشور با حضور دکتر تقی زاده مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه 8 آبان ماه 1400 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیرخانه منطقه 9 برگزار شد. در این نشست مشکلات و مسائل مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد آیین نامه جدید تسهیلات آموزشی که به منظور حمایت از دانشجویان دارای شرایط خاص مانند، فرزند شهید، جانباز اعصاب و روان و شرایط مشابه تدوین شده است توضییحاتی توسط دکتر تقی زاده ارائه شد. ضمنا گزارشی از وضعیت آموزشی و ارتقاء معدل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد توسط مهندس ساجدی مدیر اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه  ارائه شد که مورد توجه مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه قرار گرفت. در پایان تصمیماتی برای رفع آلام مستقیم و غیرمستقیم جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از آن اتخاذ گردید.

1400080906

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه