نشست طرح جامع فضای مجازی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

روز یکشنبه 18 دی ماه 1401، نشست طرح جامع فضای مجازی با هدف هم اندیشی با اساتید دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور دکتر ضابط رئیس دانشگاه فردوسی در محل سالن شورای سازمان مرکزی برگزرار گردید. دراین نشست که دکتر تحفه گر سرپرست دبیرخانه شورای فر هنگ عمومی و برخی مسئولین مرتبط با فضای مجازی و اساتید صاحب نظر نیز حضور داشتند به بیان فصیلی طرح جامع فضای مجازی پرداخته شد. دکتر تحفه گر در ابتدای جلسه ضمن تاکید برفرمایش مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی، ضرورت پرداختن به این دغدغه را از الزامات حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی و ارتقا بینش آحاد جامعه و فعالین فضای مجازی دانست. در ادامه دکتر ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز ضمن تاکید بر ضرورت تداوم جلسات کارشناسی به منظور هم افزایی ظرفیت اساتید و کارشناسان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری جهاد تبیین و بصیرت افزایی را مطرح نمود. درادامه  پس از ارائه طرح، حاضرین به اظهار نظر درباره طرح مذکور پرداخته و دراین خصوص بحث و تبادل نظر کردند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه