نشست صمیمانه هیات رئیسه دانشگاه با اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی

ارسال شده در تاریخ :

روز چهارشنبه 18 آبان 1401 هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در دانشکده کشاورزی با اعضاء هیات علمی این دانشکده دیدار کردند. این جلسه که با حضور دکترضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد دکتر شعبانی معاون آموزشی، دکتر وریدی معاون اداری و مالی، دکتر غفاری معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، دکتر لطفی معاون پژوهشی و دکتر سیدموسوسی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی حضور داشتند، اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی به بیان مسائل مختلف پرداخته و سرپرست و معاونین دانشگاه توضیحات لازم را ارائه نمودند. در ابتدای این جلسه دکتر ولی زاده رئیس دانشکده کشاورزی، دکتر باقری قائم مقام پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر نظامی رئیس پیشین دانشکده کشاورزی به سخنانی را ارائه نمودند.

در پایان نیز از زحمات دکتر نظامی رئیس پیشین دانشکده کشاورزی تقدیر به عمل آمد.

 IMG_6063.JPG

 

kesh5

 

kesh1

 

kesh4

 

kesh5

 

IMG_6068.JPG

عکس از: مرتضی حیدری

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه