نشست صمیمانه هیات رئیسه دانشگاه با اعضاء هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

ارسال شده در تاریخ :

روز چهارشنبه 9 آذر 1401 هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد با اعضاء هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دیدار به عمل آوردند. در این دیدار که با حضور دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، معاونان و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار گردید، اعضاء هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی و محیط زیست به بیان مسائل مختلف پرداخته و هیات رئیسه دانشگاه پس از شنیدن پاسخ های مربوطه را ارائه نمودند.

 

 

 

manabe1

 

 

manabeh2

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه