نشست صمیمانه هیات رئیسه دانشگاه با اعضاء هیات علمی دانشکده علوم

ارسال شده در تاریخ :
 

روز چهارشنبه 30 آذر 1401 هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد با اعضاء هیات علمی دانشکده علوم دیدار به عمل آوردند. در این دیدار که با حضور دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد و  معاونین دانشگاه برگزار گردید، اعضاء هیات علمی دانشکده علوم به بیان مسائل مختلف پرداخته و هیات رئیسه دانشگاه پس از شنیدن پاسخ های مربوطه را ارائه نمودند.

 

heiatoloom2

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه