نشست صمیمانه هیات رئیسه دانشگاه با اعضاء هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ارسال شده در تاریخ :

روز چهارشنبه 11 آبان 1401 هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد طی نشستی صمیمانه با اعضاء هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دیدار کردند. در این دیدار که با حضور دکتر ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر شعبانی معاون آموزشی، دکتر وریدی معاون اداری و مالی، دکتر لطفی معاون پژوهشی و دکتر غفاری معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی و همچنین دکتر سیدموسوی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی حضور داشتند، اعضاء هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به بیان مسائل در حوزه های مختلف دانشگاه پرداختند. اعضاء هیات رئیسه دانشگاه نیز پس از شنیدن سخنان اعضاء هیات علمی به آنها پاسخ دادند.

در ابتدای این نشست نیز از زحمات دکتر عبداله رادمرد رئیس پیشین دانشکده ادبیات و علوم انسانی تقدیر به عمل آمد.

 adab333

photo_2022-11-02_13-47-01

adab222

photo_2022-11-02_14-58-15

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه