نشست سهامداران عمده صندوق پژوهش و فناوری استان در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در این نشست که روز شنبه 13 دی 1399 در سالن شورای ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید، دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان و دکتر طاهری لاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان سهامداران عمده (بیش از 72% سهام صندوق) به همراه معاونین خود با اعضای هیأت مدیره صندوق دیدار نمودند. در این نشست، دکتر خادمی رئیس هیأت ‌مدیره صندوق، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت سرمایه و عملکرد صندوق، بر لزوم همکاری و هم‌افزایی نهادهای تاثیرگذار در زیست‌بوم نوآوری و فناوری استان و نقش صندوق در این حوزه تاکید نمود. همچنین پیشنهاداتی در زمینه تدوین سند هم‌افزایی، تهیه برنامه جامع صندوق، افزایش سرمایه صندوق در تراز استان خراسان رضوی و همچنین حمایت از صندوق برای توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری خطرپذیر مطرح گردید.

99101303

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه