نشست روسای دانشگاه های برتر ایران و فرانسه در پاریس با حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

نشست دو روزه همکاری های علمی ایران و فرانسه در روزهای سه شنبه 29 و چهارشنبه 30 خرداد 1397 با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و مشارکت روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مهم دو کشور از جمله دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در پاریس برگزار شد.

در این نشست چندین توافق نامه همکاری بین دانشگاه های ایران و فرانسه امضا شد که دو تفاهم نامه همکاری با  دانشگاه های سوربن نوول پاریس و دانشگاه ژول ورن شهر امی ین فرانسه توسط دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و روسای این دانشگاه ها جهت همکاری امضا گردید.

همچنین مذاکرات مقدماتی نیز با دانشگاه های اینالکو (دانشگاه زبان های شرقی) و دانشگاه اکس مارسی برای آغاز همکاری های مشترک به انجام رسید.

لازم به ذکر است در این نشست ضمن معرفی توانمندی ها و نظرات طرفین، بر تعمیق و گسترش روابط علمی و فناوری در قالب برنامه های نظام مند تاکید گردید.
 در میزگرد های جانبی این نشست مباحثی مانند دانشگاه کارآفرین، اقتصاد آموزش عالی، کاربردی کردن تحقیقات و تربیت دانش آموختگان ماهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و روسای دانشگاه های دو کشور به تضارب آراء و تجارب موفق خود پرداختند.
همچنین مقرر شد با توجه به ابنکه نیروی انسانی مهم ترین رکن پژوهش و فناوری می باشد، تبادلات استاد و دانشجو در اولویت روابط دانشگاهی قرار گیرد تا از این رهگذر به صورت کاربردی دانشجویان و استادان نسبت به تعریف پروژه های علمی و پژوهشی مشترک اقدام نمایند.
در حاشیه این نشست، قرارداد همکاری  رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پاریس در زمینه همکاری در آموزش زبان فارسی به فرانسه زبانان نیز به امضای طرفین رسید. همچنین طی بازدیدی از آژانس دانشگاهی فرانسه زبانی AUF در زمینه عضویت دانشگاه فردوسی مشهد در شبکه فرانسه زبانی دانشگاه های جهان نیز مذاکره شد و مقرر گردید که پس از طی مراحل لازم، دانشگاه به عضویت این آژانس درآید.

آخرین اخبار