نشست رؤسای دانشگاه های برتر کشور با کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

سی امین نشست رؤسای دانشگاه های برتر کشور با کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش عالی در خصوص مباحث آموزش عالی، بودجه دانشگاه ها و موارد مرتبط با دانشگاهیان با حضور دکتر حمیدرضا حاجی بابایی رئیس و دکتر محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دکتر علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، دکتر محمد تقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و رؤسای 12 دانشگاه برتر کشور در روز پنج شنبه 4 دی ماه 1399 به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این جلسه، آسیب شناسی و آینده نگری درباره ی جایگاه علمی جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت.

رؤسای دانشگاه های برتر کشور در این نشست، نگرانی های خود را در خصوص آینده و جایگاه علمی ایران در سطح جهانی مطرح کرده و عنوان کردند ما نیازمند بیشتر شدن روابط علمی خود با دنیا هستیم.

محور بعدی نشست درخواست تأمین بودجه برای تحقق برنامه های راهبردی دانشگاه ها بود.

مسئله بعدی مطرح شده در جلسه، قدیمی بودن دانشگاه های بزرگ کشور بود که نیازمند تعمیر برای آسیب نرسیدن به سرمایه های ملی هستند همچنین بروز شدن دستگاه ها و تجهیزات دانشگاهی و تأمین مواد اولیه شیمیایی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

از دیگر محورهای این نشست، بحث رفاه، تغذیه و خوابگاه های دانشجویی بود و دغدغه ی مشترک رؤسای دانشگاه ها اتخاذ تمهیداتی در رابطه با افزایش هزینه های تغذیه و خوابگاه بود.

در ادامه درخصوص همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین حقوق کارکنان دانشگاه ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

99100604

99100605

99100606

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه